علمی سازان پارت
نام کسب و کارعلمی سازان پارت
توضیحاتکربنات سدیم سبک و سنگین به شکل جامد و گرانول سفید رنگ است که بوی تند و تیزی دارد. که همان نمک سدیم کربنیک اسید است . و نام دیگر آن سودا اش است.از واکنش کلرید سدیم و آمونیاک، کلرید سدیم و اسید سولفوری...