نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکربنات ظاهرجامد کریستالی پودری رگ سفید و بدون بو میباشد. مبدا کالاایران فرمول مولکولیNa2CO3 نام های دیگرسدیم کربنات ، سودا اش، کربنات دو سود ، سودا ، سودا مونو هیدرات ،...