مراوده
کربنات سدیم سبک به عنوان الکترولیت,تنظیم کننده ی PH,رسانای الکترولیز و عامل ضد رسوبی-نگین تجارت پیام کربنات سدیم سبک به عنوان الکترولیت,تنظیم کننده ی PH,رسانای الکترولیز و عامل ضد رسوبی-نگین تجارت پیام
نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکربنات ظاهرجامد کریستالی پودری رگ سفید و بدون بو میباشد. مبدا کالاایران فرمول مولکولیNa2CO3 نام های دیگرسدیم کربنات ، سودا اش، کربنات دو سود ، سودا ، سودا مونو هیدرات ،...
پودر کربنات سدیم صنعتی مصرف در تولید شیشه، صنایع نساجی شیمی تبادل هادیان خمسه پودر کربنات سدیم صنعتی مصرف در تولید شیشه، صنایع نساجی شیمی تبادل هادیان خمسه
شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکربنات نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردتولید شیشه، صنایع نساجی و ... ظاهرجامد سفید نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیNa2CO3 نوعکربنات سدیم [{...
فروش کربنات سدیم سبک (Sodium Carbonate (light فروش کربنات سدیم سبک (Sodium Carbonate (light
پیشگامان شیمی زرین آریا
نام کسب و کارپیشگامان شیمی زرین آریا
توضیحاتکربنات سدیم سبک که با نام سودا اش نیز شناخته می شود به روش سالوی و از واکش سدیم کلرید که نوعی نمک سدیم می باشد با آمونیاک تولید می گردد. این ماده در دو نوع سبک و سنگین تولید می شود که از نظر ترکیبات ش...
فروش کربنات سدیم سنگین | Sodium Carbonate فروش کربنات سدیم سنگین | Sodium Carbonate
پیشگامان شیمی زرین آریا
نام کسب و کارپیشگامان شیمی زرین آریا
توضیحاتکربنات سدیم ماده ای شیمیایی ، جامد ، کریستال ، پودری ، بى بو، جاذب رطوبت ،ترکیب غیرآلى سدیم، نمک سدیم، ترکیب غیرآلى کربن، نمک غیرآلى اسیدکربن، کربنات غیرآلى نام علمی : کربنات سدیم فرمول شیمیای...
ثبت نام کنید