شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکربنات نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربرددر داروسازی، تولید مفتول های جوشکاری،سرامیک، کشاورزی ظاهرپودر کرم تا صورتی رنگ نوع گریدگرید کشاورزی, گرید غذایی,گرید صنعتی ...