نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکربنات گرید محصول1. کربنات پتاسیم صنعتی 2. کربنات پتاسیم خوراکی. فرمول شیمیاییK2CO3 شکل ظاهریکریستال های سفید رنگ توضیحات  گرید محصول : 1. کربنات پتاسیم صنعتی 2. کربنا...