شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیکربنات نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردتولید شیشه، صنایع نساجی و ... ظاهرجامد سفید نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول مولکولیNa2CO3 نوعکربنات سدیم [{...