شرکت داروسازی و مکمل های غذایی-حیاتی کارن
نام کسب و کارشرکت داروسازی و مکمل های غذایی-حیاتی کارن
توضیحاتپودر کربومیل کارن شرکت سازنده : شرکت داروسازی و مکمل های غذایی حیاتی کارن مواد تشکیل دهنده : کربوهیدرات پیچیده استخراج شده از ذرت (مالتودکسترین) وزن : 400 گرم خواص و موارد مصرف پودر کربومیل ...