شرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس
نام کسب و کارشرکت داروسازی گیاهی وشا دارو پارس
توضیحاتکرم موضعی آرتریکام Arthricom (حاوی عصاره ریشه گیاه کامفری) شکل دارویی : کرم موضعی 100 گرمی دست دارویی : بهبود درد و تورم، ضد التهاب 8417259867917335 : (IRC) شماره ثبت فرآورده درمان موضعی...