صنايع شيميايي و رنگسازي الوان ژيک
نام کسب و کارصنايع شيميايي و رنگسازي الوان ژيک
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل1016 نام برندصنايع شيميايي و رنگسازي الوان ژيک کاربردسایر, رنگ چرم, رنگ نقاشی, رنگ کاغذ, رنگ پلاستیک, رنگ پارچه نوعرنگ مستقیم مبدا کالاایران شماره ثبت43453 سهولت در...