رشد نانو فناوران
نام کسب و کاررشد نانو فناوران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندرشد نانو فناوران بازه جریان10nA-15 mA بازه ولتاژ10V الی 10V- نرخ اسکن1 mV/S-1000 mV/S فرکانس DPV و SW1Hz-1KHz بازه جریان گالوانومتری10uA-30mA پروتکل...