شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردانواع کود کشاورزی ظاهرکریستال و پودر سبز رنگ خلوص18،20% نوع گریدگرید صنعتی مبدا کالاایران فرمول شیمیایی سو...