شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردتولید حشره کشها، در صنعت جواهر سازی، در تولید کاشی و سرامیک، داروی گندزدا و ضدعفونی کننده ظاهردو صورت کریستالهای (بلورهای) بیرنگ و یا پودر سفید ...