شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه مبدا کالاایران کاربردشیرین کننده ظاهرمونوهیدرات و خشک نوع گریدگرید غذایی فرمول مولکولیC6H12O6·H2O ظاهرپودر یا کریستال رنگسفید کاربردشیرین ...