سیالات حفاری پارس
نام کسب و کارسیالات حفاری پارس
توضیحاتنقطه ی ابری شدن گلیکول ، دمایی است که در آن دما در محصولات نفتی، کریستال های واکس ظاهر شوند، کریستال های واکس ابتدا از ته ظرف شروع میشود و هر چه از دمای نقطه ابری شدن پایین تر رود کریستالها در لایه ها...