طراحی مهندسی سنتام
نام کسب و کارطراحی مهندسی سنتام
توضیحاتعملکرد دستگاه تست کشش پیچ و مهره : عملکرد دستگاه تست کشش بصورت هیدرولیک بوده و جهت کنترل بار از تکنیک کنترل توان ورودی(Electro-Hydraulic Actuator-EHA) استفاده مینماید. با بکار بردن موتور و درای...