آيسان تك نام پويا
نام کسب و کارآيسان تك نام پويا
توضیحاتجزئیات محصول نام برندسمیه مبدا کالاایران توضیحات کشک لیوانی سمیه مانند کشک های شیشه ای و کشک پاکتی سمیه نیز بصورت پاستوریزه با تفاوت در نوع بسته بندی، روش تولید و میزان نمک موجود در آن، تهیه م...